Spotkanie z GDDKiAW dniu 14 listopada 2018r. odbyło się spotkanie dotyczące koordynacji działań oraz przekazu informacji pomiędzy słuzbami ratunkowymi w przypadku wystąpienia sytuacji kryzysowych.

Celem spotkania była również wymiana danych kontaktowych pomiędzy Komendami Państwowej Straży Pożarnej a GDDKiA Rejonem w Świeciu i w Toruniu na potrzeby sprawnego podejmowania optymalnych decyzji w sytuacjacjach kryzysowych.

Z ramienia KP PSP w Świeciu w spotkaniu uczestniczyli: Zastępca Komendanta Powiatowego st. bryg. Andrzej Rafalski oraz Naczelnik Wydziału Operacyjno-Kontrolno-Rozpoznawczego kpt. Tomasz Sadecki.