Spotkanie z GDDKiA16 listopada 2018 r. Zastępca Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej st. bryg. Andrzej Rafalski wraz z Dowódcą JRG Świecie mł. bryg. Pawłem Puchowskim w ramach Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości uczestniczyli w spotkaniu zorganizowanym dla młodzieży ze szkół ponadgimnazjalnych z terenu Świecia. Zastępca Komendanta przybliżył uczestnikom zawód strażaka oraz zasady i kryteria przyjęcia do służby w Państwowej Straży Pożarnej i rozpoczęcia nauki w szkołach pożarniczych. Dowódca JRG zapoznał młodzież z kampanią społeczną „Czujka na straży bezpieczeństwa” wyjaśniając skąd bierze się czad i dlaczego jest taki niebezpieczny, co jest główną przyczyną zatruciem tlenkiem węgla oraz w jaki sposób należy zabezpieczyć swoje mieszkanie i dom aby był bezpieczny dla nas i naszych bliskich.