szkolenie Podstawowe Strażaków Ratowników Ochotniczych Straży PożarnychW okresie od 16 września do 19 listopada 2018 roku w siedzibie KP PSP w Świeciu przeprowadzono szkolenie Podstawowe Strażaków Ratowników Ochotniczych Straży Pożarnych. Zajęcia szkoleniowe realizowano z wykorzystaniem sprzętu JRG KP PSP w Świeciu, jednostek ochotniczych włączonych do krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego oraz bazy Ośrodka Szkolenia KW PSP w Toruniu. 28 strażaków ochotników pozytywnie zaliczyło egzaminy przed komisją w składzie: st.kpt. Józef Dunajski – KW PSP w Toruniu, kpt. Tomasz Sadecki, asp.sztab. Marek Zagórski – KP PSP w Świeciu. Z ramienia KW PSP w Toruniu w egzaminie uczestniczył mł.bryg. Maciej Krzemkowski.

Całość egzaminu nadzorował Zastępca Komendanta Powiatowego PSP w Świeciu st.bryg. Andrzej Rafalski