Spotkanie z ZDWW dniu 20 listopada 2018 roku w siedzibie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Świeciu odbyło się spotkanie z Zarządem Dróg Wojewódzkich dot. koordynacji działań oraz przekazu informacji pomiędzy służbami ratunkowymi w czasie trwania sytuacji kryzysowych. Narada odbyła się w celu opracowania wykazu i zasad wykorzystania specjalistycznego sprzętu będącego w dyspozycji Zarządu Dróg Wojewódzkich. W spotkaniu uczestniczyli bryg. Piotr Tkaczyński – Komendant Powiatowy PSP w Świeciu, st.bryg. Andrzej Rafalski – Zastępca Komendanta Powiatowego PSP w Świeciu, kpt. Tomasz Sadecki Naczelnik Wydziału O-K-R w KP PSP w Świeciu, str. Mateusz Orłowski Technik Wydziału O-K-R w KP PSP w Świeciu oraz przedstawiciel Zarządu Dróg Wojewódzkich Pan Leszek Huppert.