Bezpieczny senior” na terenie Gminy JeżewoW dniach 22 listopada oraz 26 listopada 2018 r. Zastępca Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Świeciu st. bryg. Andrzej Rafalski oraz Dowódca Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w Świeciu mł. bryg. Paweł Puchowski uczestniczyli w spotkaniach z seniorami zorganizowanych przez Urząd Gminy w Jeżewie . W ramach akcji „Bezpieczny senior” poruszyliśmy tematykę rozpoznania oraz udzielania pierwszej pomocy w przypadku wystąpienia udaru. Przeprowadziliśmy pogadankę z seniorami, w trakcie której poruszono zagadnienia związane z ogólnopolską kampanią edukacyjno-informacyjną Komendanta Głównego PSP na temat zagrożeń związanych z możliwością powstania pożarów w mieszkaniach lub domach jednorodzinnych oraz zatruciem tlenkiem węgla „Czujka na straży Twojego bezpieczeństwa”. Dzięki wsparciu Urzędu Gminy uczestnicy otrzymali czujki tlenku węgla.