"Czujka na straży Twojego bezpieczeństwa!"Dnia 28 listopada 2018 r. w trakcie realizacji kampanii społecznej Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej, pod hasłem ”Czujka na straży Twojego bezpieczeństwa” przedstawiono pokaz multimedialny na temat zagrożeń związanych z sezonem grzewczym. Pokazu wysłuchali z pracownicy i ich podopieczni z Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Osiu. W szczególności zwrócono uwagę na niebezpieczeństwo stwarzane przez tlenek węgla i toksyczne gazy pożarowe. Omówiono i pokazano czujki czadu i dymu oraz przekazano wskazówki co do miejsc, w których powinny być zainstalowane aby należycie spełniały swoje rolę.

Z ramienia KP PSP w Świeciu w spotkaniu uczestniczyli kpt. Tomasz Sadecki Naczelnik Wydziału O-K-R KP PSP w Świeciu oraz str. Mateusz Orłowski p.o. Młodszego technika wydziału O-K-R KP PSP w Świeciu.