Nowy pojazd pożarniczy OSP w Łowinku1 grudnia 2018 roku na placu przed remizą Ochotniczej Straży Pożarnej w Łowinku w powiecie świeckim odbył się uroczysty apel z okazji przekazania i poświęcenia nowego pojazdu ratowniczo-gaśniczego marki Mercedes GBA 4,3/33,5.

Całkowity koszt inwestycji to 864813 zł z czego: wkład Gminy Pruszcz wyniósł 410000 zł, dotacja MSWiA 347000 zł, dotacja z Narodowego oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu łącznie wyniosła 100000 zł. Zakup samochodu został wsparty kwotą 10000 zł przez Starostwo Powiatowe w Świeciu. Wśród zaproszonych gości byli m.in: Zastępca Kujawsko - Pomorskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej st. bryg. Sławomir Herbowski, Komendant Powiatowy PSP w Świeciu bryg. Piotr Tkaczyński, st. bryg. Janisław Buller Komendant Miejski PSP w Bydgoszczy, st. bryg. Andrzej Rafalski Zastępca Komendanta Powiatowego PSP w Świeciu, Wicestarosta Powiatu Świeckiego Pan Franciszek Koszowski, Wójt Gminy Pruszcz Pan Dariusz Wądołowski. Klucze do nowego samochodu wręczyli zaproszeni goście, a gospodarze odwdzięczyli się pamiątkowymi upominkami.

Tekst: mł. bryg. Paweł Puchowski

Zdjęcia: Krzysztof Pardo