"Czujka na straży Twojego bezpieczeństwa!"W dniu 3 grudnia 2018 r. w trakcie realizacji kampanii społecznej Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej, pod hasłem ”Czujka na straży Twojego bezpieczeństwa”, st.bryg. Andrzej Rafalski Zastępca Komendanta Powiatowego PSP w Świeciu, kpt. Tomasz Sadecki Naczelnik Wydziału O-K-R KP PSP w Świeciu oraz str. Mateusz Orłowski p.o. Młodszego technika wydziału O-K-R KP PSP w Świeciu uczestniczyli w spotkaniu z udziałem Pana Pawła Bednarskiego Prezesa Zakładu Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Świeciu. Podczas spotkania omówiono zagrożenia sprzyjające możliwości powstania pożaru w budynkach wielorodzinnych oraz ryzyko zatrucia tlenkiem węgla powstającym przy nieszczelnościach kanałów dymowych i pieców na paliwo stałe (głównie w starej części miasta Świecie) lub piecyków gazowych (pogrzewaczy wody najczęściej występujących na osiedlu Kościuszki w Świeciu). W celu podniesienia wiedzy o zagrożeniu i korzyściach wynikających z wyposażenia lokali mieszkalnych w czujki pożarowe przekazano broszury informacyjne.