”Czujka na straży Twojego bezpieczeństwa”Dnia 5 grudnia 2018r. kpt. Tomasz Sadecki Naczelnik Wydziału O-K-R KP PSP i str. Mateusz Orłowski p.o. Młodszy Technik Wydziału O-K-R KP PSP w ramach kampanii społecznej Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej, pod hasłem ”Czujka na straży Twojego bezpieczeństwa” wygłosili wykład dla pracowników Międzygminnego Ośrodka Opiekuńczego w Pruszczu na temat zagrożeń związanych z sezonem grzewczym. W szczególności zwrócili uwagę na niebezpieczeństwo stwarzane przez tlenek węgla i toksyczne gazy pożarowe. Omówili i pokazali czujki czadu i dymu, oraz przekazali wskazówki co do miejsc, w których powinny być zainstalowane aby należycie spełniały swoje rolę.