Ćwiczenia na terenie firmy Darmex Casing sp. z o. o. w Sulnowie6 grudnia 2018 r. w ramach doskonalenia zawodowego funkcjonariusze JRG Świecie uczestniczyli w ćwiczeniach obiektowych na terenie firmy Darmex Casing sp. z o. o. w Sulnowie. Zgodnie z założeniem w pomieszczeniach drukarni doszło do pożaru, w wyniku którego poszkodowane zostały dwie osoby. Pracownicy zakładu ćwiczyli ewakuację, a strażacy bezpieczny dojazd do budynków, zebranie niezbędnych informacji od kierujących ewakuacją, odszukanie zagrożonych osób, bezpieczną ich ewakuację, udzielenie kwalifikowanej pierwszej pomocy, odnalezienie źródła ognia oraz rozpoznanie zaopatrzenia wodnego. Dodatkowo w trakcie prowadzonych działań jeden z ratowników uległ wypadkowi w strefie zadymionej i wymagał szybkiej ewakuacji. Straży mieli dodatkowo okazję wykorzystać i sprawdzić w działaniach nową kamerę termowizyjną, którą otrzymała Komenda Powiatowa PSP w Świeciu.