Spotkanie opłatkoweTradycyjne tuż przed Świętami Bożego Narodzenia 21 grudnia 2018 r. w budynku Starostwa Powiatowego w Świeciu odbyło się spotkanie opłatkowe zorganizowane przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Świeciu. W spotkaniu uczestniczyli funkcjonariusze, pracownicy cywilni, emerytowani funkcjonariusze oraz zaproszeni goście. W uroczystości wzięli udział: st. bryg. Sławomir Herbowski - Zastępca Kujawsko-Pomorskiego Komendanta Wojewódzkiego, Pan Tadeusz Pogoda – Radny Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego, dh Janusz Gerke – Wice Prezes Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP, Pani Barbara Studzińska – Starosta Powiatu Świeckiego wraz ze swoim zastępcą Panem Franciszkiem Koszowskim, ks. Waldemar Wenta – kapelan strażaków Powiatu Świeckiego, Pan Krzysztof Kułakowski – Burmistrz Miasta Świecie oraz st. bryg. Janisław Buller – Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej w Bydgoszczy.

W trakcie spotkania jako pierwszy najserdeczniejsze życzenia oraz podziękowania za wspólną pracę na rzecz ochrony przeciwpożarowej w powiecie świeckim w mijającym roku złożył bryg. Piotr Tkaczyński Komendant Powiatowy PSP w Świeciu a w dalszej kolejności życzenia złożyli zaproszeni goście. Uroczystość była również okazją do symbolicznego podziękowania Panu Tadeuszowi Pogodzie, który przez minione 28 lat był Burmistrzem Świecia. W swoich działaniach zawsze wspierał on działania Państwowej oraz Ochotniczej Straży Pożarnej. Spotkanie upłynęło w radosnej przedświątecznej atmosferze, wśród dźwięku wigilijnych kolęd i gwaru składanych życzeń.