Program Karta Rabatowa dla OSP w ksrgW dniu 27 grudnia 2018 roku w siedzibie KP PSP w Świeciu odbyło się spotkanie st.bryg. Andrzeja Rafalskiego zastępcy Komendanta Powiatowego PSP w Świeciu oraz kpt. Tomasza Sadeckiego Naczelnika Wydziału Operacyjno-Kontrolno-Rozpoznawczego KP PSP w Świeciu z przedstawicielami jednostek ochotniczych straży pożarnych włączonych do krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego. Spotkanie zorganizowano w celu omówienia zasad i regulaminu Programu Karta Rabatowa dla osp w ksrg. Przedstawiciele jednostek systemu otrzymali i poświadczyli odbiór przydzielonych kart indywidualnych, które przekażą członkom uprawnionym do czynnego udziału w działaniach ratowniczych.