Przekazanie ulotek informacyjnychW dniu 4 stycznia 2018r. Zastępca Naczelnika Wydziału Operacyjno-Kontrolo-Rozpoznawczego kpt. Łukasz Hołody spotkał się z Panem Dariuszem Zawadzińskim – Prezesem Spółdzielni Mieszkaniowej w Świeciu oraz z Panem Dariuszem Witczakiem – zarządcą około 40 budynków mieszkalnych na terenie powiatu świeckiego. Podczas spotkań przybliżono zagadnienia związane z akcją społeczną „Czujka na straży Twojego bezpieczeństwa.” oraz przekazano ulotki informacyjne, które zostaną wywieszone na klatkach schodowych w administrowanych budynkach.