Bezpieczne ferieFunkcjonariusze Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej oraz Komendy Powiatowej Policji w Świeciu w dniach 7 11 stycznia 2019 r. w ramach kampanii społecznej „Kręci mnie bezpieczeństwo przez cały rok szkolny”, „Czujka na straży Twojego bezpieczeństwa” oraz „Bezpieczne ferie 2019” odwiedzili łącznie 8 szkół na terenie powiatu. W trakcie pogadanek z dziećmi oraz wychowawcami przekazali informację dotyczące bezpiecznego zachowania w trakcie spędzania wolnego czasu w trakcie ferii. Przestrzegali przed korzystaniem z zamarzniętych akwenów bez nadzoru osób dorosłych, zachowania w przypadku, kiedy zauważą, że załamał się pod kimś lód oraz udzielania pierwszej pomocy osobie wyciągniętej z zimnej wody. Młodzież mogła zapoznać się ze sprzętem, jakim dysponują strażacy do ratowania poszkodowanych na lodzie oraz sposobami i technikami ich ewakuacji w bezpieczne miejsce. Łącznie w pogadankach uczestniczyło 1855 uczniów oraz 142 wychowawców.