Wizyta dzieci uczestniczących w zimowisku zorganizowanym przez OSP JastrzębieW dniu 19.01.2019 r. w trakcie realizacji kampanii społecznych Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, pod hasłem „Kręci mnie bezpieczeństwo”, przeprowadziliśmy pogadankę z dziećmi biorącymi udział w zimowisku zorganizowanym przez OSP Jastrzębie. Powyższa akcja miała na celu zwiększenie świadomości dotyczącej zachowania się w sytuacji zagrożenia zdrowia i życia: nad akwenami w okresie zimowym, podczas pożaru. Zaprezentowaliśmy i omówiliśmy sposób działania czujki czadu. Ponadto przedstawiliśmy jak udzielić pierwszej pomocy przedmedycznej i wezwać pomoc. Akcja była prowadzona na terenie KP PSP w Świeciu przy współudziale druhów OSP Jastrzębie oraz funkcjonariuszy Komendy Powiatowej PSP w Świeciu.