Pogadanka z dziećmi biorącymi udział w zimowisku zorganizowanym przez Pracownię Rozwoju Wyspa Skarbów22.01.2019 r. w trakcie realizacji kampanii społecznych Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji pod hasłem „Kręci mnie bezpieczeństwo” oraz "Czujka na straży Twojego bezpieczeństwa", przeprowadziliśmy pogadankę z dziećmi biorącymi udział w zimowisku zorganizowanym przez Pracownię Rozwoju Wyspa Skarbów w Ośrodku Kultury i Sportu w Świeciu. Powyższa akcja miała na celu zwiększenie świadomości dotyczącej zachowania się w sytuacji zagrożenia zdrowia i życia: nad akwenami w okresie zimowym, podczas pożaru. Zaprezentowaliśmy i omówiliśmy sposób działania czujki czadu. Ponadto przedstawiliśmy jak udzielić pierwszej pomocy przedmedycznej i wezwać pomoc.