OdprawaW dniu 29 stycznia 2019 roku w siedzibie KP PSP w Świeciu odbyła się odprawa operacyjna bryg. Piotra Tkaczyńskiego Komendanta Powiatowego PSP w Świeciu z komendantami ochrony przeciwpożarowej, komendantami gminnymi ZOSP RP oraz naczelnikami jednostek ochotniczych straży pożarnych włączonych do krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego. W odprawie udział wzięli st.bryg. Andrzej Rafalski Zastępca Komendanta Powiatowego PSP w Świeciu, nadzorujący pion operacyjny, naczelnicy wydziałów i główny księgowy KP PSP w Świeciu oraz dowództwo jednostki ratowniczo-gaśniczej. Przedstawiono statystyki podsumowujące rok 2018 oraz omówiono wypadki z udziałem strażaków biorących udział w działaniach ratowniczych. Po raz kolejny zaprezentowano zasady przydziału, korzystania i ewidencji kart rabatowych dla jednostek systemu. Zwrócono szczególną uwagę i przypominano wytyczne Komendanta Głównego PSP w zakresie usuwania gniazd i rojów owadów błonkoskrzydłych. Omówiono również bieżące utrzymanie wyposażenia jednostek ochotniczych - głównie sprzętu ochrony dróg oddechowych. Ostatnia część odprawy dotyczyła planu działalności operacyjnej, szkoleniowej i kontrolnej KP PSP w Świeciu na rok 2019.