OdprawaW okresie od 26 stycznia do 4 lutego 2019 roku w siedzibie KP PSP w Świeciu przeprowadzono szkolenie Kierujących Działaniem Ratowniczym dla Członków OSP (Dowódców OSP). Zajęcia szkoleniowe realizowano z wykorzystaniem sprzętu JRG KP PSP w Świeciu. 15 strażaków ochotników pozytywnie zaliczyło egzaminy przed komisją w składzie: st.kpt. Józef Dunajski – KW PSP w Toruniu, kpt. Tomasz Sadecki, mł.kpt Adam Gwizdała – KP PSP w Świeciu. Całość egzaminu nadzorował Komendant Powiatowy bryg. Piotr Tkaczyński oraz Zastępca Komendanta Powiatowego PSP w Świeciu st.bryg. Andrzej Rafalski.