Spotkanie podsumowujące rok 201815 lutego 2019 roku w siedzibie Starostwa Powiatowego w Świeciu odbyło się spotkanie podsumowujące rok 2018 w zakresie bezpieczeństwa na terenie Powiatu Świeckiego.

W spotkaniu udział wzięli:

Podsumowanie działalności poszczególnych służb w 2018 roku przedstawili kolejno: insp. Robert Olszewski, bryg. Piotr Tkaczyński, dh Janusz Gerke.

Spotkanie było również okazją do symbolicznego przekazania kluczyków samochodu Renault Trafic na ręce Prezesa OSP Nowe dh Jarosława Steinborna. W 2018 r. KP PSP w Świeciu wzbogaciła się m.in. o nowy samochód typu Bus Ford Transit Custom, w związku z czym dzięki przychylności nadbryg. Janusza Halaka Kujawsko-Pomorskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP dotychczasowy pojazd został przekazany do OSP Nowe gdzie z pewnością będzie przydatny w działalności jednostki.

Starosta Powiatu Świeckiego Pani Barbara Studzińska przekazała również na ręce Komendanta Powiatowego bryg. Piotra Tkaczyńskiego nowy sprzęt służący do szkoleń i ćwiczeń z zakresu kwalifikowanej pierwszej pomocy oraz ewakuacji poszkodowanych zakupiony za kwotę 30 tyś zł., którego zastosowanie omówił p.o. z-cy d-cy JRG mł. kpt. Adam Gwizdała.

Na zakończenie spotkania Zastępca Kujawsko Pomorskiego Komendanta Wojewódzkiego mł. bryg. Jacek Kaczmarek oraz Starosta Powiatu Świeckiego Barbara Studzińska podziękowali wszystkim służbą za działania podejmowane w roku 2018 oraz życzyli spokojnego 2019 roku.