Włączenie OSP Błądzim do ksrg23 lutego 2019 r. w Ochotniczej Straży Pożarnej w Błądzimiu odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawcze, podczas którego przekazana została decyzja Komendanta Głównego PSP o włączeniu jednostki do KSRG.

Rozpoczęcia uroczystości dokonał Prezes OSP Błądzim dh Kazimierz Gabryel. Po przeprowadzeniu zgodnie z porządkiem obrad zebrania nastąpiło uroczyste przekazanie przez Zastępcę Kujawsko-Pomorskiego Komendanta Wojewódzkiego mł. bryg. Jacka Kaczmarka decyzji Komendanta Głównego PSP gen. brygadiera Leszka Suskiego o włączeniu jednostki OSP Błądzim do KSRG. Ponadto Komendant Powiatowy PSP w Świeciu bryg. Piotr Tkaczyński dziękując druhom za miniony rok dokonał przekazania listów od v-ce Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji Jarosława Zielińskiego oraz Kujawsko-Pomorskiego Komendanta Wojewódzkiego nadbryg. Janusza Halaka.

W uroczystości udział wzięli: