Narada roczna25 lutego 2019 r. w Urzędzie Wojewódzkim w Bydgoszczy odbyła się roczna narada Państwowej Straży Pożarnej w województwie kujawsko-pomorskim. W naradzie, której przewodniczył Kujawsko-Pomorski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej nadbryg. Janusz Halak wzięli udział m. in. Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Świeciu bryg. Piotr Tkaczyński wraz z Dowódcą JRG mł. bryg. Pawłem Puchowskim oraz Prezesem Ochotniczej Straży Pożarnej w Nowem dh Jarosławem Steinbornem.

Kujawsko-Pomorski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej nadbryg. Janusz Halak podsumował miniony rok przedstawiając między innymi statystyki ze zdarzeń, wydatki budżetowe, realizację zadań inwestycyjnych itp. oraz przedstawił plan na przyszły rok. 2018 rok był rekordowy jeżeli chodzi o dodatkowe wsparcie Ochotniczych i Państwowej Straży Pożarnej na terenie naszego województwa.

W trakcie narady rocznej wraz z Wojewodą Mikołajem Bogdanowiczem nadbryg. Janusz Halak wyróżnił jednostki OSP o największej „wyjazdowości” do działań ratowniczo-gaśniczych, wśród których znalazła się m. in. Ochotnicza Straż Pożarna w Nowem biorąca udział w 147 zdarzeniach w 2018 roku.

Źródło: KW PSP Toruń, KPUW