ĆwiczeniaZgodnie z „Zasadami organizacji działań poszukiwawczo-ratowniczych w krajowym systemie ratowniczo-gaśniczym” do wsparcia działań Specjalistycznej Grupy Poszukiwawczo-Ratowniczej mogą być dysponowane Specjalistyczne Grupy Ratownictwa Technicznego.

W związku z tym 26-28 lutego 2019 r. odbyły się wspólne ćwiczenia SGPR Chełmża oraz SGRT Toruń (funkcjonująca na bazie JRG 1 Toruń i JRG Świecie) na terenie budowy drogi ekspresowej S5, dzięki współpracy z Impresa Pizzarotti & C.S.P.A. głównym wykonawcą inwestycji. Dodatkowo w ćwiczeniach uczestniczyła JRG 3 z Torunia gdzie stacjonuje m.in. kontener techniczny.

Budynek znajdujący się w miejscowości Święte w powiecie świeckim, przeznaczony do wyburzenia został wykorzystany do wspólnych działań w trakcie których ćwiczono m. in.:

Tekst i zdjęcia: mł. bryg. Paweł Puchowski - JRG Świecie