Podziękowania6 marca 2019 roku w trakcie zmiany służbowej w Jednostce Ratowniczo-Gaśniczej w Świeciu Dowódca JRG mł. bryg. Paweł Puchowski odczytał list Kujawsko-Pomorskiego Komendanta Wojewódzkiego nadbryg. Janusza Halaka. Pan Komendant podziękował st. sekc. Markowi Prusiewiczowi oraz st. sekc. Tomaszowi Żurawińskiemu za ogromne zaangażowanie w realizację szkoleń w zakresie ratownictwa lodowego organizowanych przez Ośrodek Szkolenia KW PSP w Toruniu w I kwartale 2019r. „Wymienieni funkcjonariusze wykazali się ponadprzeciętną wiedzą i doświadczeniem w tematyce związanej z ratownictwem lodowym. Zajęcia teoretyczne i praktyczne realizowane były na bardzo wysokim poziomie, poparte osobistymi doświadczeniami z akcji oraz wynikające z ich pasji jaką jest działanie ratownicze na wodzie i lodzie. Na duże uznanie dla st. sekc. Marka Prusiewicza oraz st. sekc. Tomasza Żurawińskiego zasługuje bezinteresowny udział, dyspozycyjność i poświęcenie, z jakim realizowane są zajęcia. Dzięki takim strażakom, poziom wyszkolenia funkcjonariuszy województwa kujawsko-pomorskiego jest systematycznie podnoszony, poszerzana jest specjalistyczna wiedza oraz nabywane są umiejętności, niezbędne w codziennej służbie” – napisał Komendant Wojewódzki.

Dodatkowo funkcjonariusze zostali wyróżnieni dodatkiem motywacyjnym za prowadzenie szkoleń specjalistycznych dla strażaków PSP. Zastępca Komendanta Powiatowego PSP w Świeciu st. bryg. Andrzeja Rafalskiego wręczył wyróżnienie st. sekc. Tomaszowi Żurawińskiemu.