Wizyta komendanta19 marca 2019 r. st. bryg. Sławomir Herbowski Zastępca Kujawsko-Pomorskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej wraz z st. bryg. Robertem Kulasińskim Naczelnikiem Wydziału Technicznego i bryg. Wojciechem Kubiakiem Naczelnikiem Wydziału Kwatermistrzowskiego KW PSP w Toruniu wizytowali Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Świeciu. Podczas spotkania z bryg. Piotrem Tkaczyńskim Komendantem Powiatowym PSP w Świeciu zostały omówione postępy prac związanych z budową nowego budynku Komendy Powiatowej PSP. Obecnie wykonywane są prace w zakresie: montażu instalacji wentylacyjnej, centralnego ogrzewania, wykończenie elewacji budynku, wykonanie gładzi na ścianach oraz posadzek w pomieszczeniach garażowych Wartość prac przewidzianych na 2019 i początek 2020 roku wynosi 2 963 tys. zł. Inwestycja finansowana jest z ustawy modernizacyjnej „Program modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Biura Ochrony Rządu w latach 2017-2020” oraz środków Wojewody Kujawsko-Pomorskiego.