Ogólnopolski turniej wiedzy pożarniczej9 kwietnia 2019r. w siedzibie Starostwa Powiatowego w Świeciu odbyły się eliminacje powiatowe Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej „Młodzież Zapobiega Pożarom”. Celem turnieju jest popularyzowanie wśród dzieci i młodzieży znajomości przepisów przeciwpożarowych, zasad postępowania na wypadek pożaru, praktycznych umiejętności posługiwania się podręcznym sprzętem gaśniczym, wiedzy na temat techniki pożarniczej, organizacji ochrony przeciwpożarowej oraz historii i tradycji ruchu strażackiego.

W skład komisji sędziowskiej z ramienia KP PSP w Świeciu weszli:

Przebieg eliminacji powiatowych nadzorował Komendant Powiatowy PSP w Świeciu bryg. Piotr Tkaczyński, Wiceprezes Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP dh Janusz Gerke, Wiceprezes Zarządu Powiatowego OSP Józef Gawrych oraz Sekretarz Powiatu Pani Iwona Karolewska.