Dzień FlagiW dniu 02 maja 2019 roku na placu przed Komendą Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Świeciu odbył się uroczysty apel z okazji Dnia Flagi Rzeczypospolitej Polskiej.

Apel rozpoczął się o godz. 7.30 od złożenia meldunku p.o. z-cy d-cy JRG mł. kpt. Adamowi Gwizdała przez dowódcę uroczystości mł. asp. Marcina Winklarz. Po przywitaniu się z pododdziałami odegrano hymn oraz podniesiono flagę państwową. Następnie p.o. z-cy d-cy JRG mł. kpt. Adam Gwizdała w swoim wystąpieniu przypomniał historię ustanowienia Dnia Flagi Rzeczypospolitej Polskiej oraz podkreślił znaczenie oraz wartości jakie niosą za sobą godło państwowe oraz flaga państwowa. Na koniec swojego wystąpienia p.o. z-cy d-cy JRG odczytał list okolicznościowy Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z okazji Dnia Strażaka. Po odczytaniu listu p.o. z-cy d-cy JRG mł. kpt. Adam Gwizdała odczytał rozkaz dzienny dowódcy JRG. Następnie dowódca uroczystości złożył meldunek o zakończeniu uroczystości.

W apelu udział wzięli:

  1. Zmiany służbowe: zdająca i przyjmująca służbę w JRG,
  2. Poczet sztandarowy i flagowy.