Obchody Dnia Strażaka5 maja 2019 r. odbyły się Powiatowe Obchody Dnia Strażaka. Uroczystości rozpoczęły się Mszą Św. w Kościele pw. Matki Boskiej Różańcowej w Serocku. Następnie uczestnicy przejechali do Łowinka, gdzie na placu przy Wiejskim Domu Kultury odbyły się główne uroczystości. Wzięli w nich udział: st. bryg. Sławomir Herbowski – Zastępca Kujawsko-Pomorskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP, dh Zdzisław Dąbrowski – Wiceprezes Zarządu Głównego ZOSP RP, Pan Tadeusz Pogoda – Radny Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Pani Barbara Studzińska - Starosta Świecki wraz ze swoim zastępcą Panem Franciszkiem Koszowskim, płk Mariusz Kaliszuk – Komendant Centrum szkolenia Logistyki w Grupie, przedstawiciele służb mundurowych, samorządów gminnych, leśnicy oraz przedstawiciele zaprzyjaźnionych instytucji.

Obchody uświetniła Orkiestra Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Pruszczu.

Święto było okazją do wręczenia medali oraz awansów na wyższe stopnie.

Złoty Medal Za Zasługi dla Pożarnictwa otrzymali:

Brązowy Medal Za Zasługi dla Pożarnictwa otrzymali:

Awanse na wyższe stopnie służbowe:

Kujawsko-Pomorski Komendant Wojewódzki PSP nadał stopień:

Komendant Powiatowy PSP w Świeciu nadał stopień starszego strażaka:

Na wniosek Komendanta Powiatowego PSP w Świeciu Kujawsko-Pomorski Komendant Wojewódzki PSP, w uznaniu za wzorowe wykonywanie zadań służbowych oraz szczególne osiągnięcia w służbie, przyznał nagrody pieniężne wyróżniającym się funkcjonariuszom:

Kolejnym punktem obchodów było przekazanie kluczyków do nowego lekkiego samochodu do przewozu ratowników na ręce Komendanta Powiatowego PSP bryg. Piotra Tkaczyńskiego. Dokonali tego Starosta Powiatu Świeckiego Pani Barbara Studzińska oraz Zastępca Kujawsko-Pomorskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP st. bryg. Sławomir Herbowski. Zakup został współfinansowany ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska, środków Starostwa Powiatowego w Świeciu oraz Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej.

Na zakończenie obchodów uczestnicy obejrzeli występ przygotowany przez dzieci pod opieką Pani Elony Krzemińskiej-Łysek ze Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka z Łowinka.