Kurs podstawowy OSPW dniu 13 maja 2019 roku w siedzibie KP PSP w Świeciu zakończyło się szkolenie Podstawowe Strażaków Ratowników Ochotniczych Straży Pożarnych. Zajęcia szkoleniowe realizowano z wykorzystaniem sprzętu JRG KP PSP w Świeciu, jednostek ochotniczych włączonych do krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego oraz bazy Ośrodka Szkolenia KW PSP w Toruniu. Wszyscy strażacy ochotnicy przystępujący do egzaminu kończowego zakończyli go wynikiem pozytywnym. Egzamin przeprowadziła komisja w składzie: kpt. Tomasz Sadecki, kpt. Łukasz Hołody, mł. kpt. Adam Gwizdała, st. str. Mateusz Orłowski – KP PSP w Świeciu. Z ramienia KW PSP w Toruniu w egzaminie uczestniczył st.kpt. Józef Dunajski.

Całość egzaminu nadzorował Zastępca Komendanta Powiatowego PSP w Świeciu st.bryg. Andrzej Rafalski