Szkolenie Kierowców Konserwatorów Dla Strażaków Ratowników Ochotniczych Straży PożarnychW okresie od 18 maja do 29 maja 2019 roku w siedzibie KP PSP w Świeciu przeprowadzono Szkolenie Kierowców Konserwatorów Dla Strażaków Ratowników Ochotniczych Straży Pożarnych. Zajęcia szkoleniowe realizowano z wykorzystaniem sprzętu JRG KP PSP w Świeciu. 32 strażaków ochotników, pozytywnie zaliczyło egzaminy przed komisją w składzie: mł.bryg. Józef Dunajski – KW PSP w Toruniu, st.kpt. Tomasz Sadecki, kpt. Łukasz Hołody - KP PSP w Świeciu. Całość egzaminu nadzorował Zastępca Komendanta Powiatowego PSP w Świeciu st. bryg. Andrzej Rafalski.