100-lecie OSP w Zalesiu KrólewskimW dniu 1 czerwca 2019 roku w Zalesiu Królewskim odbył się uroczysty apel z okazji Jubileuszu 100- lecia Ochotniczej Straży Pożarnej w Zalesiu Królewskim oraz Gminnych Obchodów DNIA STRAŻAKA. W uroczystościach uczestniczyli m.in.: st. bryg. Andrzej Rafalski – Z-ca Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Świeciu, V-ce Prezes Zarządu Wojewódzkiego ZOSP RP dh Janusz Gerke, V-ce Prezes Zarządu Powiatowego ZOSP RP dh Józef Gawrych, Sekretarz Powiatu Iwona Karolewska, Wójt Gminy Świekatowo Marek Topoliński.

Uroczysty apel poprzedziła defilada uczestników uroczystości oraz msza św. W trakcie apelu Prezes OSP w Zalesiu Królewskim dh Benedykt Dubiella odczytał rys historyczny jednostki oraz podziękował za wsparcie sponsorów. Następnie V-ce Prezes Zarządu Wojewódzkiego ZOSP RP dh Janusz Gerke oraz Z-ca Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Świeciu st. bryg. Andrzej Rafalski odznaczyli Jednostkę OSP za 100 lecie działalności Odznaką Zbiorową Złoty Znak Związku a najbardziej zasłużonych druhów Medalami za Zasługi dla Pożarnictwa. Następnie w podziękowaniu za swoją 100 letnią działalność druhowie z Zalesia Królewskiego otrzymali samochód pożarniczy zakupiony m.in. przez Starostę Powiatu Świeckiego oraz Wójta Gminy Świekatowo.