Przekazanie sprzętu4 czerwca 2019r. w Przysiersku nastąpiło uroczyste przekazanie sprzętu dla jednostek OSP z powiatu świeckiego i bydgoskiego. Sprzęt został zakupiony w ramach projektu „Nowoczesne służby ratownicze – zakup sprzętu dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych” realizowanego przez Oddział Wojewódzki Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP województwa kujawsko-pomorskiego. W uroczystości uczestniczyli: