"Kręci mnie bezpieczeństwo...", "Czujka na straży Twojego bezpieczeństwa!"W ramach realizacji kampanii społecznych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, pod hasłem ”Kręci mnie bezpieczeństwo” odwiedziliśmy:

Naszą komendę odwiedziły natomiast dzieci z Przedszkola Aniołowo w Świeciu

W trakcie spotkań przybliżyliśmy zagadnienia związane z akcją społeczną ”Kręci mnie bezpieczeństwo…”. Przypomniano zasady alarmowania służb ratowniczych, przeprowadzania ewakuacji oraz udzielania pierwszej pomocy.