Narada28 czerwca 2019 r. w siedzibie Nadleśnictwa Dąbrowa obyła się narada poświęcona analizie sytuacji pożarowej zdarzeń powstałych w dniu 23 kwietnia 2019 r. na terenie Nadleśnictwa. Ze względu na trudne warunki pogodowe na terenie nadleśnictwa wybuchło łącznie 5 pożarów, ale najpoważniejszy powstał w leśnictwie Taszewo w wyniku którego łącznie spłonęło ok. 37 ha W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Toruniu, Nadleśnictwa Dąbrowa, Zespołu Ochrony Lasów w Gdańsku, Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Świeciu, Komendy Powiatowej Policji w Świeciu, Urzędu Gminy w Jeżewie oraz Enea Operator. W trakcie narady Nadleśniczy Leśnictwa Dąbrowa Pan Karol Pawlicki podziękował wszystkim przybyły za zaangażowanie w trakcie działań w dniu 23 kwietnia 2019 r., podkreślając wysoki profesjonalizm wszystkich służb. Następnie poszczególni uczestnicy podsumowali swoje działania podczas działań w Leśnictwie Taszewo oraz w wyniku analiz wspólnie opracowano wnioski jak jeszcze skuteczniej działać przy tak dużych zdarzeniach.