”Kręci mnie bezpieczeństwo…”W dniach 19 i 22 lipca w ramach kampanii Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji „Kręci mnie bezpieczeństwo…” odwiedziliśmy wypoczywających na terenie powiatu świeckiego harcerzy 24 Szczepu Harcerskiego im. Obrońców Westerplatte, Hufca ZHP Toruń nad jeziorem w miejscowości Trzebciny.

W trakcie spotkań przybliżaliśmy zagadnienia związane z akcją społeczną ”Kręci mnie bezpieczeństwo…”. Przypomniano zasady alarmowania służb ratowniczych, przeprowadzania ewakuacji oraz zapoznano uczestników obozu z zawodem strażaka. W spotkaniach uczestniczyli również funkcjonariusze Policji.

Realizację akcji społecznej poprzedzono przeprowadzeniem w dniu 15 lipca 2019r. czynności kontrolno-rozpoznawczych na terenie obozowiska.