Ślubowanie30 lipca 2019 roku w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Świeciu uroczyste ślubowanie złożyli str. Jakub Grudzina oraz str. Mateusz Kłyza. Ślubowanie przyjął Zastępca Komendanta Powiatowego PSP w Świeciu st. bryg. Andrzej Rafalski w obecności Dowódcy JRG mł. bryg. Pawła Puchowskiego.