Narada szkoleniowa14 sierpnia 2019r. Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Świeciu zorganizował naradę szkoleniową dla przedstawicieli jednostek ochotniczych straży pożarnych z terenu powiatu świeckiego.

Głównym tematem spotkania były przypadki pożarów samochodów ratowniczo-gaśniczych podczas zdarzeń, które w ostatnim okresie miały miejsce na terenie kraju. Podczas odprawy st. str. Mateusz Orłowski omówił przypadki takich pożarów. Następnie st. sekc. Marcin Borucki przybliżył druhom zasady bezpieczeństwa i higieny pracy podczas pożarów zbóż, traw oraz lasów, którym często towarzyszy duża szybkość rozprzestrzeniania się. Wskazano jakie mogą wystąpić zagrożenia dla strażaków podczas tego typu zdarzeń oraz jak się przed nimi skutecznie zabezpieczyć.

Podstawy taktyki działań gaśniczych podczas pożarów traw i zbóż omówił mł. asp. Marcin Kiełpikowski, który tego dnia pełnił obowiązki dowódcy zmiany.

W odprawie (oprócz wymienionych wyżej strażaków) z ramienia Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Świeciu uczestniczyli: Komendant Powiatowy bryg. Piotr Tkaczyński, Z-ca Komendanta Powiatowego st. bryg. Andrzej Rafalski, Naczelnik Wydziału Operacyjno-Kontrolno-Rozpoznawczego st. kpt. Tomasz Sadecki, Zastępca Naczelnika kpt. Łukasz Hołody, Główny Księgowy st. asp. Jarosław Ligmanowski.

Szkolenie zakończyło się pokazem metod sprawiania mobilnej linii gaśniczej.