Tryb i zasady udzielania dotacji dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych na zadanie publiczne „Dofinansowanie jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych” w 2019 roku.  1. Słowo wstępne KG PSP;
  2. Tryb i zasady;
  3. Wniosek;
  4. Przykładowy wniosek.