”Kręci mnie bezpieczeństwo…”W dniach 20 i 28 lipca w ramach kampanii Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji „Kręci mnie bezpieczeństwo…” odwiedziliśmy dzieci wypoczywające na terenie naszego powiatu w Tleniu oraz w Bukowcu.

W trakcie spotkań przybliżaliśmy zagadnienia związane z akcją społeczną ”Kręci mnie bezpieczeństwo…”. Przypomniano zasady alarmowania służb ratowniczych, przeprowadzania ewakuacji oraz zapoznano uczestników kolonii z zawodem strażaka.

Pogadanki przeprowadzono przy współudziale Wdeckiego Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego oraz OSP Bukowiec.