”Kręci mnie bezpieczeństwo…”Kampania Ministra Spraw Wewnętrznych i Adminstracji trwa! W ramach tej akcji społecznej odwiedziliśmy:

W trakcie spotkań przybliżaliśmy zagadnienia związane z akcją społeczną ”Kręci mnie bezpieczeństwo…”. Przypomniano zasady alarmowania służb ratowniczych, przeprowadzania ewakuacji oraz zapoznano uczestników kolonii z zawodem strażaka.

Nasi funkcjonariusze wzieli również udział w przedsięwzięciu pod nazwą "Bezpieczne dzieciaki" zorganizowanym przez stowarzyszenie Grupa Towarowo Usługowa GTU.