Kurs KPPW okresie od 30 sierpnia do 22 września br. KP PSP w Świeciu zorganizowała szkolenie w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy dla członków ochotniczych straży pożarnych z terenu powiatu świeckiego. Szkolenie zostało przeprowadzone na bazie szkoleniowej Ochotniczej Straży Pożarnej w Bukowcu przez firmę SZKOLMED. W pełnym wymierzę szkolenia udział brało 52 druhów: 22 z jednostek Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego i 30 wspierających system. Do odnowienia uprawnień przystąpiło 52 druhów: 35 z KRSG i 17 z poza KSRG. Egzamin końcowy z ramienia KP PSP w Świeciu nadzorował powiatowy koordynator do spraw ratownictwa medycznego st. str. Paweł Weisbrot.