”Kręci mnie bezpieczeństwo…”Kampania Ministra Spraw Wewnętrznych i Adminstracji trwa! W ramach tej akcji społecznej nadzorowano przebieg praktycznego sprawdzenia warunków i organizacji ewakuacji w:

W trakcie spotkań przybliżaliśmy zagadnienia związane z akcją społeczną ”Kręci mnie bezpieczeństwo…”. Przypomniano zasady alarmowania służb ratowniczych oraz przeprowadzania ewakuacji.