Bicie rekordu16 października 2019 roku funkcjonariusze Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Świeciu uczestniczyli w biciu rekordu w jednoczesnym prowadzeniu resuscytacji krążeniowo-oddechowej przez jak największą ilość osób w dniu „Europejskiego Dnia Przywracania Czynności Serca” w Szkole Podstawowej w Czaplach. Spotkanie było okazją do zapoznania uczniów oraz wychowawców z kampanią Państwowej Straży Pożarnej „Czujka na straży Twojego bezpieczeństwa”. Strażacy zapoznali słuchaczy z zagrożeniami jakie mogą powodować pożary w mieszkaniach lub domach jednorodzinnych, zagrożeniami związanymi z emisją tlenku węgla, zapewnieniem właściwej ewakuacji oraz sposobach powiadamiania służb ratowniczych. Uświadomili odbiorcom korzyści wynikające z właściwego zamontowania czujki dymu i tlenku węgla w mieszkaniach lub domach jednorodzinnych. W spotkaniu uczestniczył również Zastępca Komendanta Powiatowego PSP w Świeciu st. bryg. Andrzej Rafalski.