Bicie rekorduW dniu 16 października 2019 r. w trakcie realizacji kampanii społecznej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, pod hasłem ”Kręci mnie bezpieczeństwo”, „ Czujka na straży Twojego Bezpieczeństwa” oraz „Czad i ogień obudź czujność” Zastępca Komendanta Powiatowego PSP w Świeciu st. bryg. Andrzej Rafalski, Dowódca JRG w Świeciu mł. bryg. Paweł Puchowski oraz Z-ca Dowódcy JRG mł. kpt. Adam Gwizdała uczestniczyli w spotkaniu organizowanym przez ZUS w Świeciu. W trakcie spotkania przeprowadzono prelekcję na temat bezpieczeństwa pożarowego w domach w ramach odbywających się „Dni Seniora”.