Ślubowanie22 października 2019 roku w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Świeciu uroczyste ślubowanie złożył str. Kamil Gerke. Ślubowanie przyjął Komendant Powiatowy PSP w Świeciu bryg. Piotr Tkaczyński w obecności Zastępcy Komendanta Powiatowego PSP w Świeciu st. bryg. Andrzeja Rafalskiego, Dowódcy JRG mł. bryg. Pawła Puchowskiego oraz Zastępcy Dowódcy JRG mł. kpt. Adama Gwizdała.