”Kręci mnie bezpieczeństwo…”, ”Czujka na straży Twojego bezpieczeńśtwa!”, ”Czad i ogień – obudź czujność!”W ramach trwających kampanii społecznych odwiedziliśmy:

Naszą komendę odwiedziły natomiast dzieci z przedszkoli nr 2 i 4 w Świeciu.

W trakcie spotkań przybliżaliśmy zagadnienia związane z akcjami społecznymi: ”Kręci mnie bezpieczeństwo…”, ”Czujka na straży Twojego bezpieczeńśtwa!” oraz ”Czad i ogień – obudź czujność!”. Przypomniano zasady alarmowania służb ratowniczych, przeprowadzania ewakuacji oraz udzielania pierwszej pomocy.

Zagadnienia związane z ww. akcjami społecznymi poruszono również podczas spotkania z Panią Lidią Żygowską - przedsiawicieką Zrzeszenia Właścicieli i Zarządców Dowmów w Świeciu, której przekazano informacyjne ulotki.