Szkolenie OSPNa terenie powiatu świeckiego zakończyła się kolejna edycja szkolenia podstawowego strażaków ratowników ochotniczych straży pożarnych, która została zorganizowana przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Świeciu. Szkolenie odbywało się na terenie komendy, ośrodka szkolenia KW PSP w Toruniu, auto-szrotu w Wielkim Konopacie oraz na placu przyzamkowym w Świeciu. Szkolenie zakończyło się egzaminem, który nadzorowała komisja w składzie: przewodnicząca – kpt. Anna Kornatowska KW PSP Toruń, członkowie: st.kpt. Tomasz Sadecki, mł.kpt. Adam Gwizdała KP PSP Świecie.