Uroczysta zmiana służby11 listopada 2019 r. w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Świeciu odbyła się uroczysta zmiana służby. W ramach obchodów Narodowego Święta Niepodległości dokonano wciągnięcia flagi państwowej na maszt, następnie Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Świeciu bryg. Piotr Tkaczyński odczytał list Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej gen. bryg. Leszka Suskiego. W dalszej części obchodów zostały wręczone wyróżniającym się funkcjonariuszom awanse na wyższe stopnie służbowe. Kujawsko-Pomorski Komendant Wojewódzki PSP nadbryg. Janusz Halak z dniem 11 listopada 2019 r. nadał stopień młodszego ogniomistrza st. sekc. Tobiaszowi Arczyńskiemu i st. sekc. Tomaszowi Żurawińskiemu oraz stopień starszego sekcyjnego sekc. Małgorzacie Dyląg. Awanse wręczył Komendant Powiatowy PSP bryg. Piotr Tkaczyński w asyście Dowódcy JRG mł. bryg. Pawła Puchowskiego.