Czyste powietrzeFunkcjonariusze Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Świeciu podczas happeningu orgaznizowanego przez Szkołę Podstawową nr 7 w Świeciu im. Adama Mickiewicza pod nazwą „Czyste powietrze” przedstawili zasady poprawnych postaw młodych ludzi w zakresie bezpieczeństwa w ramach akcji społecznej MSWiA „Kręci mnie bezpieczeństwo”. Uczniowie wraz z gronem pedagogicznym i przedstawicielami Urzędu Miejskiego Świeciu, Starostwa Powiatowego w Świeciu, Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Świeciu podczas przemarszu ulicami miasta w kierunku Dużego Rynku, informowali mieszkańców Świecia, jakie zagrożenie niesie za sobą palenie odpadów w instalacjach grzewczych. Szkolny zespół taneczny przygotował przedstawienie przedstawiające zagrożenia wynikające ze spalania śmieci oraz walkę czystego powietrza z niebezpiecznymi związkami chemicznymi.