Spotkanie informacyjneW dniu 26 listopada 2019 roku w siedzibie Komendy Powiatowej PSP w Świeciu w ramach kampanii edukacyjno-informacyjnej „Czujka na straży Twojego bezpieczeństwa” odbyło się spotkanie, którego uczestnikami byli pracownicy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, Gminnych Ośrodków Pomocy Społecznej, Domów Opieki Społecznej przedstawiciele zarządców nieruchomości oraz Prezesi Spółdzielni Mieszkaniowych z terenu powiatu świeckiego. Na spotkanie zaproszono przedstawiciela Zakładu Rejonowego 1B Spółdzielni Pracy Kominiarzy Mistrza Kominiarskiego Pana Dariusza Skrzeszewskiego i Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego Pana Jarosława Klonowskiego. Podczas spotkania przedstawiono zagrożenia mogące wystąpić w trakcie sezonu grzewczego, omówiono zagrożenia pożarowe, podano przykłady zdarzeń związanych z tlenkiem węgla, które wystąpiły na terenie powiatu świeckiego. Pan Dariusz Skrzeszewski przedstawił prawidłowe zasady eksploatacji przewodów kominowych i użytkowania pieców. Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego przedstawił obowiązki dla zarządców i właścicieli nieruchomości dotyczące przeglądów oraz konserwacji urządzeń ogrzewczych. Z ramienia Komendy Powiatowej PSP w Świeciu spotkanie prowadzili Komendant Powiatowy KP PSPw Świeciu – bryg. Piotr Tkaczyński, Zastępca Komendanta KP PSP w Świeciu – st. bryg. Andrzej Rafalski, Naczelnik Wydziału O-K-R KP PSP w Świeciu – st. kpt. Tomasz Sadecki oraz Zastępca Dowódcy JRG KP PSP w Świeciu – mł. kpt. Adam Gwizdała.