Informacja

Stosownie do postanowień § 11 ust. 1 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 grudnia 2005 roku w sprawie pełnienia służby przez strażaków Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. 2005 r. Nr 266 poz. 2247 ze zmianami) informuję, że za zgodą Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej Kujawsko-Pomorski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej nadbryg. Janusz Halak ustalił:

  1. dzień 27 grudnia 2019 roku dniem wolnym od służby,
  2. dzień 14 grudnia 2019 roku dniem służby

dla strażaków pełniących służbę w codziennym rozkładzie czasu służby w Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Świeciu.

Stosownie do postanowień § 2a ust. 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 25 kwietnia 2007 roku w sprawie czasu pracy pracowników urzędów administracji rządowej (Dz. U. poz. 505 oraz z 2008 r. poz. 295 i 775), informuję, że szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Michał Dworczyk podpisał zarządzenie Nr 21 z dnia 22 listopada 2019 roku w sprawie ustalenia dnia 27 grudnia 2019 roku dniem wolnym od pracy dla pracowników urzędów administracji rządowej. Zarządził, co następuje:

  1. 27 grudnia 2019 roku ustala się dniem wolnym od pracy,
  2. 14 grudnia 2019 roku wyznacza się dniem pracy

dla pracowników urzędów administracji rządowej.

Tego dnia Urząd będzie czynny w godzinach 7.30 – 15.30.